Aktualności

Inicjatywa "One Health"

powiększ

Image courtesy of Winsker at www.pixabay.com

05.09.2016

Po raz pierwszy inicjatywa "One Health" ("Jedno Zdrowie") została zaproponowana na początku XXI wieku. W dwóch słowach streszcza koncepcję znaną od co najmniej stulecia: zdrowie ludzi i zdrowie zwierząt wzajemnie od siebie zależą i są powiązane ze zdrowiem całych ekosystemów, w których egzystują. Inicjatywa "One Health" postuluje między innymi, że ograniczenie rozprzestrzeniania patogenów wśród zwierząt może mieć korzystny wpływ na ograniczenie zachorowalności u ludzi. Autorem inicjatywy jest Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (ang. World Organisation for Animal Health, OIE). Praca OIE polega na tworzeniu i publikacji międzyrządowych standardów, udostępnianiu wiedzy o zdrowiu zwierząt oraz budowaniu sieci międzynarodowych ekspertów i programów mających na celu wzmacnianie usług weterynaryjnych. Ponadto OIE współpracuje z ponad 70 międzynarodowymi organizacjami, w szczególności tymi, które odgrywają kluczową rolę w obszarze łączącym dobro ludzi, zwierząt i ekosystemów.

Choroby pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przenoszone na ludzi, takie jak MERS, ptasia grypa, wścieklizna, gorączka doliny Rift czy bruceloza, stanowią globalne ryzyko dla zdrowia publicznego. Inne choroby, przenoszone głównie między ludźmi, ale cyrkulujące również w świecie zwierząt lub mające rezerwuar zwierzęcy, także stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przykładem może być epidemia wywołana wirusem Ebola. Ryzyka te rosną wraz z globalizacją, zmianami klimatu oraz zmianami zachowań i przyzwyczajeń ludzi, co daje patogenom ogromną liczbę możliwości kolonizowania nowych terytoriów i ewoluowania do nowych postaci.

OIE szacuje, że:
  • 60% obecnie istniejących chorób zakaźnych to zoonozy (choroby przenoszone ze zwierząt na ludzi),
  • 75% nowych chorób zakaźnych człowieka (np. Ebola, HIV, grypa) było chorobami zwierzęcymi,
  • z każdych 5 nowo pojawiających się chorób ludzkich, 3 są pochodzenia zwierzęcego,
  • 80% środków używanych przez bioterrorystów to patogeny zoonotyczne.

Najbardziej efektywnym sposobem chronienia ludzkości przez zoonozami jest kontrola patogenów u ich zwierzęcych gospodarzy. W związku z tym OIE postuluje wprowadzenie globalnych strategii mających na celu zapobieganie i kontrolowanie mikroorganizmów na styku obszarów zdrowia ludzi-zwierząt-ekosystemu. Główną rolę w rozwoju i wprowadzaniu środków mających na celu ograniczanie ryzyka chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, pełnią prywatne i publiczne służby weterynaryjne. Poprzez ochronę zdrowia zwierząt w znaczący sposób przyczyniają się do zachowania i poprawy zdrowia ludzi, jak również do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywności.

Więcej informacji na temat inicjatywy "One Health" oraz bieżących wydarzeń można znaleźć na stronie Internetowej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

Źródło: www.oie.int
Autor ilustracji: Winsker
Źródło ilustracji: www.pixabay.com
 

© 2021 | Startit Vet Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław | office@startitvet.pl

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Plików Cookies spółki Startit Vet Sp. z o.o.