Zespół

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Maria Nowakowska

Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. Maria Nowakowska posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nauk chemicznych, w szczególności w obszarze nauk o materiałach. Jest autorką i współautorką ponad 200 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych oraz patentów. Swoją karierę naukową związała z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskała stopnie doktora habilitowanego oraz profesora w dziedzinie nauk chemicznych. W przeszłości była zaangażowana m.in. w długoterminową współpracę z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu w Toronto, gdzie odbyła staż podoktorski a następnie pełniła funkcję profesora wizytującego w grupie badawczej profesora Jamesa E. Guilleta. W chwili obecnej jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów oraz Pracowni Mikroskopii Sił Atomowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ

Członek Rady Naukowej

Dr hab. Krzysztof Szczubiałka prowadzi badania naukowe w obszarach związanych z zastosowaniem polimerów w biomedycynie i środowisku naturalnym, w szczególności skupiając się na zastosowaniu polimerów do zwalczania wirusów, kontroli krzepnięcia krwi, tworzeniu polimerowych nośników do hodowli komórek, selektywnych adsorbentów dla biomolekuł oraz hybrydowych polimerowo-nieorganicznych fotokatalizatorów stosowanych do degradacji mikrozanieczyszczeń wody takich jak antybiotyki czy toksyny cyjanobakterii. Swoją karierę naukową rozpoczął na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskał stopnie doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych. Staże podoktorskie odbył na uniwersytetach w Belgii i Japonii. W chwili obecnej piastuje stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracuje w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii oraz Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

dr hab. Krzysztof Pyrć

Członek Rady Naukowej

Dr hab. Krzysztof Pyrć w swoich badaniach skupia się głównie na molekularnych mechanizmach infekcji wirusowych oraz na rozwijaniu nowych związków wykazujących właściwości przeciwwirusowe. W chwili obecnej pracuje nad projektami związanymi m.in. z mechanizmami wnikania koronawirusów do komórek gospodarza oraz replikacji koronawirusów, diagnostyką wirusów atakujących układ oddechowy oraz powiązaniem patogenów wirusowych z konkretnymi jednostkami chorobowymi, rozwijaniem nowych związków chemicznych, które mają potencjał stosowania przeciwko chorobom wirusowym oraz projektowaniem wirusów onkolitycznych. Swoją karierę naukową rozpoczął od uzyskania stopnia doktora na holenderskim Uniwersytecie Amsterdamskim w tematyce chorób zakaźnych. Habilitację uzyskał w obszarze mikrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jest kierownikiem Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii dysponującej laboratorium 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego oraz zwierzętarnią zakaźną również 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego.

Więcej o sylwetce dr hab. Krzysztofa Pyrcia można przeczytać na stronach internetowych Grupy Badawczej Wirusologii oraz Pracowni Wirusologii.

 

dr Kamil Kamiński

Członek Rady Naukowej

Dr Kamil Krzysztof Kamiński w swoich badaniach skupia się głównie na mechanizmach wychwytywania i dezaktywacji heparyny we krwi oraz na rozwijaniu nowych związków chemicznych umożliwiających opisany proces. Stopień doktora w obszarze nauk chemicznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską pt. "Zastosowanie syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych do inhibicji i oznaczania bioaktywnych ujemnie naładowanych makromolekuł" zrealizował w zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów. Obecnie zatrudniony jako Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2010-2012 kierownik projektu FNP Ventures pt. "Synteza i zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny i ekstrakcji kwasów nukleinowych - badania in vivo i in vitro". Obecnie przewodniczy realizacji grantu NCN Sonata pt. "Oddziaływania małocząsteczkowych i polimerowych związków kationowych z glikozaminoglikanami w roztworze i na wybranych modelach komórkowych". Odbył staże w Zespole Stosowanej Chemii Polimerów na Uniwersytecie w Poczdamie oraz w Zakładzie Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ponadto był uczestnikiem wyjazdu studyjnego do Karolinska Institutet w Sztokholmie. Stypendysta programu TEAM-PolyMed oraz Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej CMUJ. Beneficjent stypendium Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Doctus dla doktorantów oraz Stypendium Start FNP. Uczestnik licznych konferencji, autor prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz współautor kilku zgłoszeń patentowych w tym dwóch międzynarodowych.

 

mgr Aleksandra Milewska

Członek Rady Naukowej

Mgr Aleksandra Milewska prowadzi badania nad ewolucją genomu koronawirusowego, infekcjami wirusowymi i odpornością wrodzoną. Ponadto zajmuje się rozwijaniem nowych związków chemicznych, które mają potencjał stosowania przeciwko chorobom wirusowym oraz rozwijaniem metody wykrywania patogenów wirusowych. W chwili obecnej jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem zespołu Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

Więcej o sylwetce mgr Aleksandry Milewskiej można przeczytać na stronie internetowej Grupy Badawczej Wirusologii.

 

© 2021 | Startit Vet Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław | office@startitvet.pl

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Plików Cookies spółki Startit Vet Sp. z o.o.